იტალიური ენის B1 და B2 დონის კურსები

რა ცოდნას მიიღებ იტალიური ენის B1-B2 დონის კურსების გავლის შემდეგ

 

იტალიური ენის  ცოდნის B1  დონე

B1 დონე – ზე მიიღებთ ცოდნას ისეთი მნიშვნელოვანი თემების შესახებ, როგორებიცაა, ოჯახი, სკოლა, თავისუფალი დრო და ა.შ.

B1 დონის კურსის დასრულების შემდეგ შეძლებ:

 • იტალიურენოვან ქვეყნებში მოგზაურობის დროს, სხვადასხვა სიტუაციებში თავისუფლად გარკვევას და ორიენტირებას;
 • მარტივი ტექსტების შედგენას, რომლებიც ეხება ახლობლებს ან პირად ინტერესებს;
 • გამოცდილებისა და მოვლენების, ოცნებების, იმედებისა და ამბიციების გადმოცემას;
 • საკუთარ გეგმებზე საუბარს და მოსაზრებების მოკლედ ჩამოყალიბებას;
 • ყოველდღიური გამონათქვამებისა და სასაუბრო ფრაზების გამოყენებას;
 • ენის კომუნიკაციური ფუნქციების ცოდნის  ამაღლებას და ლექსიკური მარაგის გამდიდრებას;
 • იტალიურენოვან მოსაუბრესთან მარტივად და სწრაფად კომუნიკაციას;

 

იტალიური ენის ცოდნის B2 დონე

იტალიური ენის  B2 დონის კურსი გულისხმობს რთული ტექსტების ძირითადი არსის გადმოცემას, როგორც კონკრეტულ, ისე აბსტრაქტულ თემებზე.

B2 დონის კურსის დასრულების შემდეგ შეძლებ:

 • სხვადასხვა პროფესიულ თემებზე დისკუსიებში მონაწილეობას;
 • ამა თუ იმ თემატიკაზე მკაფიო ტექსტების შედგენას და საკუთარი შეხედულებების ახსნას;
 • იტალიურენოვან თანამოსაუბრესთან ბუნებრივად და ძალისხმევის გარეშე კომუნიკაციას.
 • შექმნა მკაფიოდ ჩამოყალიბებული და დეტალურად აღწერილი ტექსტი ფართო სპექტრის თემებზე და იმსჯელო დამაჯერებლად ამა თუ იმ თემასთან დაკავშირებით.
 • ფლობ იტალიური ენის ყველა ძირითადი გრამატიკული ასპექტის ცოდნას

 

 

დარეგისტრირდი

გაზიარება: