იტალიური ენის B1 და B2 დონის კურსები

რა ცოდნას მიიღებ იტალიური ენის B1-B2 დონის კურსების გავლის შემდეგ

 

იტალიური ენის კურსი  B1  დონის კურსი

B1 დონე – ზე მიიღებთ ცოდნას ისეთი მნიშვნელოვანი თემების შესახებ, როგორებიცაა, ოჯახი, სკოლა, თავისუფალი დრო და ა.შ.

B1 დონის კურსის დასრულების შემდეგ შეძლებ:

 • იტალიურენოვან ქვეყნებში მოგზაურობის დროს, სხვადასხვა სიტუაციებში თავისუფლად გარკვევას და ორიენტირებას;
 • მარტივი ტექსტების შედგენას, რომლებიც ეხება ახლობლებს ან პირად ინტერესებს;
 • გამოცდილებისა და მოვლენების, ოცნებების, იმედებისა და ამბიციების გადმოცემას;
 • საკუთარ გეგმებზე საუბარს და მოსაზრებების მოკლედ ჩამოყალიბებას;
 • ყოველდღიური გამონათქვამებისა და სასაუბრო ფრაზების გამოყენებას;
 • ენის კომუნიკაციური ფუნქციების ცოდნის  ამაღლებას და ლექსიკური მარაგის გამდიდრებას;
 • იტალიურენოვან მოსაუბრესთან მარტივად და სწრაფად კომუნიკაციას;

 

იტალიური ენის კურსი  B2  დონის კურსი

იტალიური ენის  B2 დონის კურსი გულისხმობს რთული ტექსტების ძირითადი არსის გადმოცემას, როგორც კონკრეტულ, ისე აბსტრაქტულ თემებზე.

B2 დონის კურსის დასრულების შემდეგ შეძლებ:

 • სხვადასხვა პროფესიულ თემებზე დისკუსიებში მონაწილეობას;
 • ამა თუ იმ თემატიკაზე მკაფიო ტექსტების შედგენას და საკუთარი შეხედულებების ახსნას;
 • იტალიურენოვან თანამოსაუბრესთან ბუნებრივად და ძალისხმევის გარეშე კომუნიკაციას.
 • შექმნა მკაფიოდ ჩამოყალიბებული და დეტალურად აღწერილი ტექსტი ფართო სპექტრის თემებზე და იმსჯელო დამაჯერებლად ამა თუ იმ თემასთან დაკავშირებით.
 • ფლობ იტალიური ენის ყველა ძირითადი გრამატიკული ასპექტის ცოდნას

კურსების ხანგრძლივობა და ფასები

 

 • იტალიური ენის B1-B2 -ის დონის ზოგადი კურსი – მეცადინეობა კვირაში 2-ჯერ; სწავლების საფასური თვეში – 140 ლარი; კურსის ხანგრძლივობა -4 თვე.
 • აკადემიური საათის ხანგრძლივობა კვირაში, დამოკიდებულია მსმენელთა რაოდენობაზე.

 

 • ენის კურსი იტალიელ პედაგოგთან (B1-B2 დონე) – მეცადინეობა კვირაში 2-ჯერ; სწავლების საფასური თვეში- 150 ლარი. კურსის ხანგრძლივობა 4 თვე.
 • აკადემიური საათის ხანგრძლივობა კვირაში, დამოკიდებულია მსმენელთა რაოდენობაზე.

 

 • იტალიური ენის B1-B2 – ის დონის ინტენსიური კურსი – მეცადინეობა კვირაში 3-ჯერ; სწავლების საფასური თვეში -195 ლარი. კურსის ხანგრძლივობა – 3 თვე.
 • აკადემიური საათის ხანგრძლივობა კვირაში, დამოკიდებულია მსმენელთა რაოდენობაზე.

 

 • იტალიური ენის B1-B2 -ის დონის ინდივიდუალური კურსი – მეცადინეობა კვირაში 2-ჯერ;  სწავლების საფასური თვეში- 210 ლარი. კურსის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია მსმენელზე.

 

 

დარეგისტრირდი

გაზიარება: