იტალიური ენის A1 და A2 დონის კურსები

რა ცოდნას მიიღებ იტალიური ენის A1-A2  დონის კურსების გავლის შემდეგ

იტალიური ენი A1-A2  დონის კურსები

იტალიური ენის დაწყებით – A1-A2 დონეზე ჩვენი კურსი დაგეხმარება გაიგო და გამოიყენო ყოველდღიურობისთვის დამახასიათებელი გამონათქვამები და ძირითადი სასაუბრო ფრაზები, რომლებიც მიმართულია კონკრეტული საჭიროებების დაკმაყოფილებაზე.

A1-A2 დონის კურსის პროგრამის დასრულების შემდეგ შეძლებ:

  • წარადგინო საკუთარი თავი და სხვები;
  • დასვა კითხვები და გასცე პასუხები როგორც პირად თემებთან (ოჯახი, სწავლა, პროფესიული საქმიანობა), ისე სხვა სიტუაციურ – საკომუნიკაციო საკითხებთან დაკავშირებით (დასვენება, გართობა, მოგზაურობა და ა.შ);
  • დაეუფლო იტალიური ენის დაწყებითი დონის როგორც საკომუნიკაციო, ისე ენის კომპეტენციის ოთხივე უნარ-ჩვევას (წერა, კითხვა, მოსმენა და საუბარი ენის დაწყებით დონეზე);
  • მარტივ კომუნიკაციას იტალიელ თანამოსაუბრესთან, თუ ის საუბრობს ნელა და გარკვევით.

კურსების ხანგრძლივობა და ფასები

  • იტალიური ენის A1-A2- ის დონის ჯგუფური ზოგადი კურსი  – მეცადინეობა კვირაში 2-ჯერ; სწავლების საფასური თვეში- 130 ლარი; კურსის ხანგრძლივობა – 4 თვე.
  • აკადემიური საათის ხანგრძლივობა კვირაში, დამოკიდებულია მსმენელთა რაოდენობაზე.

 

  • იტალიური ენის A1-A2- ის დონის ჯგუფური ინტენსიური კურსი – მეცადინეობა კვირაში 3-ჯერ; სწავლების საფასური თვეში –195 ლარი. კურსის ხანგრძლივობა – 3 თვე.
  • აკადემიური საათის ხანგრძლივობა კვირაში, დამოკიდებულია მსმენელთა რაოდენობაზე.

 

იტალიური  ენის  A1-A2- ის დონის ინდივიდუალური კურსი – მეცადინეობა კვირაში 2-ჯერ; სწავლების საფასური თვეში – 250 ლარი. კურსის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია მსმენელზე.

 

დარეგისტრირდი

გაზიარება: