ნინო ცერცვაძე

ნინო ცერცვაძე

დამფუძნებელი, პრეზიდენტი

,,დანტე ალიგიერის საზოგადოება-თბილისის კომიტეტის“ დამფუძნებელი და პრეზიდენტი, რომელმაც 13 წელი მიუძღვნა საქართველოში იტალიური ენის განვითარებაზე ზრუნვასა და პოპულარიზაციას.

ჩვენი კურსები

იტალიური ენის A1 და A2 დონის კურსები
იტალიური ენის B1 და B2 დონის კურსები
იტალიური ენის C1 და C2 დონის კურსები

თბილისის კომიტეტი

ჩვენი მასწავლებლები

გაზიარება: