იტალიური ენის B1 და B2 დონის კურსები

რა ცოდნას მიიღებ იტალიური ენის B1-B2 დონის კურსების გავლის შემდეგ

 

იტალიური ენის  B1  დონის კურსი

 • B1 დონე – ზე მიიღებთ ცოდნას ისეთი მნიშვნელოვანი თემების შესახებ, როგორებიცაა, ოჯახი, სკოლა, თავისუფალი დრო და ა.შ.
 • B1 დონის კურსის დასრულების შემდეგ შეძლებ:
  • იტალიურენოვან ქვეყნებში მოგზაურობის დროს, სხვადასხვა სიტუაციებში თავისუფლად გარკვევას და ორიენტირებას;
  • მარტივი ტექსტების შედგენას, რომლებიც ეხება ახლობლებს ან პირად ინტერესებს;
  • გამოცდილებისა და მოვლენების, ოცნებების, იმედებისა და ამბიციების გადმოცემას;
  • საკუთარ გეგმებზე საუბარს და მოსაზრებების მოკლედ ჩამოყალიბებას;
  • ყოველდღიური გამონათქვამებისა და სასაუბრო ფრაზების გამოყენებას;
  • ენის კომუნიკაციური ფუნქციების ცოდნის ამაღლებას და ლექსიკური მარაგის გამდიდრებას;
  • იტალიურენოვან მოსაუბრესთან მარტივად და სწრაფად კომუნიკაციას;

   

  იტალიური ენის  B2  დონის კურსი

  იტალიური ენის  B2 დონის კურსი გულისხმობს რთული ტექსტების ძირითადი არსის გადმოცემას, როგორც კონკრეტულ, ისე აბსტრაქტულ თემებზე.

  B2 დონის კურსის დასრულების შემდეგ შეძლებ:

  • სხვადასხვა პროფესიულ თემებზე დისკუსიებში მონაწილეობას;
  • ამა თუ იმ თემატიკაზე მკაფიო ტექსტების შედგენას და საკუთარი შეხედულებების ახსნას;
  • იტალიურენოვან თანამოსაუბრესთან ბუნებრივად და ძალისხმევის გარეშე კომუნიკაციას.
  • შექმნა მკაფიოდ ჩამოყალიბებული და დეტალურად აღწერილი ტექსტი ფართო სპექტრის თემებზე და იმსჯელო დამაჯერებლად ამა თუ იმ თემასთან დაკავშირებით.
  • ფლობ იტალიური ენის ყველა ძირითადი გრამატიკული ასპექტის ცოდნას

   

 

კურსების ხანგრძლივობა და ფასები

 

 • იტალიური ენის B1 დონის ჯგუფური ზოგადი კურსი – მეცადინეობა კვირაში 2-ჯერ; სწავლების საფასური თვეში – 160 ლარი; კურსის ხანგრძლივობა -4 თვე.
 • აკადემიური საათის ხანგრძლივობა კვირაში დამოკიდებულია მსმენელთა რაოდენობაზე.

 

 • იტალიური ენის B2 დონის ჯგუფური ზოგადი კურსი – მეცადინეობა კვირაში 2-ჯერ; სწავლების საფასური თვეში – 170 ლარი; კურსის ხანგრძლივობა -4 თვე.
 • აკადემიური საათის ხანგრძლივობა კვირაში დამოკიდებულია მსმენელთა რაოდენობაზე.

 

 • ენის ჯგუფური კურსი იტალიელ პედაგოგთან (B1-B2 დონე) – მეცადინეობა კვირაში 2-ჯერ; სწავლების საფასური თვეში- 190 ლარი. კურსის ხანგრძლივობა 4 თვე.
 • აკადემიური საათის ხანგრძლივობა კვირაში დამოკიდებულია მსმენელთა რაოდენობაზე.

 

 • იტალიური ენის B1 დონის ჯგუფური ინტენსიური კურსი – მეცადინეობა კვირაში 3-ჯერ; სწავლების საფასური თვეში -240 ლარი. კურსის ხანგრძლივობა – 3 თვე.
 • აკადემიური საათის ხანგრძლივობა კვირაში დამოკიდებულია მსმენელთა რაოდენობაზე.

 

 • იტალიური ენის B2 დონის ჯგუფური ინტენსიური კურსი – მეცადინეობა კვირაში 3-ჯერ; სწავლების საფასური თვეში -255 ლარი. კურსის ხანგრძლივობა – 3 თვე.
 • აკადემიური საათის ხანგრძლივობა კვირაში დამოკიდებულია მსმენელთა რაოდენობაზე.

 

 • იტალიური ენის B1 დონის ინდივიდუალური კურსი – მეცადინეობა კვირაში 2-ჯერ;  სწავლების საფასური თვეში- 290 ლარი. კურსის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია მსმენელზე.

 

 • იტალიური ენის B2 დონის ინდივიდუალური კურსი – მეცადინეობა კვირაში 2-ჯერ;  სწავლების საფასური თვეში- 300 ლარი. კურსის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია მსმენელზე.

 

 

იტალიური ენის B1-B2 -ის დონის ინდივიდუალური კურსი იტალიელ პედაგოგთან – მეცადინეობა კვირაში 2-ჯერ;  სწავლების საფასური თვეში- 320 ლარი. კურსის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია მსმენელზე.

 

 

დარეგისტრირდი

გაზიარება: