სალომე სულაბერიძე

სალომე სულაბერიძე

იტალიური ენის პედაგოგი

” მაგისტრის ხარისხი პოლიტიკურ მეცნიერებებში, სალომე პატარა ასაკიდან, წლების განმავლობაში ცხოვრობდა იტალიაში, სადაც გაიზარდა და დაამთავრა სალერნოს ლინგვისტური ლიცეუმი. იგი გამოირჩევა საზოგადოებასთან ურთიერთობის ძლიერი უნარებით და აქვს პროაქტიული, თანამედროვე სწავლების მეთოდები…“.

ჩვენი კურსები

იტალიური ენის A1 და A2 დონის კურსები
იტალიური ენის B1 და B2 დონის კურსები
იტალიური ენის C1 და C2 დონის კურსები
გაზიარება: