ჟიურის მიერ მინიჭებული ქულები – I Voti dei Giurati

ნიკოლა იორიო-საქართველოში იტალიის რესპუბლიკის ელჩის მოადგილე

Temuri Kartozia – 7 anni – თემური კარტოზია, 7 წლის, ქ. ფოთი, N5 საჯარო სკოლ – Scuola pubblica N5 – Poti

Otar Zukakishvili 14 Anni – ოთარ ზუკაკიშვილი 14 წლისდანტე – თბილისის კომიტეტი • Dante – Tbilisi

Baia Jgarkava 4 Anni – ბაია ჯღარკავა 4 წლის დანტე – დანტე -თბილისის კომიტეტი • Dante – Tbilisi

Ana Matsaberidze 7 Anni – ანა მაცაბერიძე 7 წლისდანტე – დანტე – თბილისის კომიტეტი • Dante – Tbilisi

Gabriela Kvitaishvili 5 Anno – გაბრიელა კვიტაიშვილი 5 წლის

Mariam Jgarkava 7 anni – მარიამ ჯღარკავა 7 წლის – დანტე – თბილისის კომიტეტი • Dante – Tbilisi

მარიამ ბოჭორიშვილი-საქართველოს ახალგაზრდა ელჩი იტალიის რესპუბლიკაში

Tekla Papidze 12 Anni – თეკლა პაპიძე 12 წლის

Ioane Mamrikishvili 6 anni – იოანე მამრიკიშვილი 6 წლის

Anna Peikrishvili 8 Anni – ანნა ფეიქრიშვილი 8 წლის

Oliko Zurabashvili 10 Anni – ოლიკო ზურაბაშვილი 10 წლისდანტე – დანტე – თბილისის კომიტეტი • Dante – Tbilisi

Gabriela Kvitaishvili 5 anni – გაბრიელა კვიტაიშვილი 5 წლის

Nia Eziashvili 14 Anni – ნია ეზიაშვილი 14 წლის

ნინო ცერცვაძე-დანტე ალიგიერის საზოგადოების თბილისის კომიტეტის პრეზიდენტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

Alexandros Spatuzzi, 7 anni, Ecole Francaise du Caucase – ალექსანდროს სპატუცი, 7 წლის , კავკასიის ფრანგული სკოლა

Tekla Papidze 12 Anni – თეკლა პაპიძე 12 წლის – დანტე – თბილისის კომიტეტი • Dante – Tbilisi

Oliko Zurabashvili 10 Anni – ოლიკო ზურაბაშვილი 10 წლისდანტე – დანტე – თბილისის კომიტეტი • Dante – Tbilisi

Ekaterine Dabrundashvili 11 Anni – ეკატერინე დაბრუნდაშვილი 11 წლის – დანტე – თბილისის კომიტეტი • Dante – Tbilisi

Gabriela Kvitaishvili 5 Anno – გაბრიელა კვიტაიშვილი 5 წლის

Nia Eziashvili 14 Anni – ნია ეზიაშვილი 14 წლის

ზურა გომელაური-მხატვარი

Alexandros Spatuzzi, 7 anni, Ecole Francaise du Caucase – ალექსანდროს სპატუცი, 7 წლის , კავკასიის ფრანგული სკოლა

Tamar Kirvalidze 9 Anni – თამარ კირვალიძე 9 წლის – დანტე – თბილისის კომიტეტი • Dante – Tbilisi

Ana Matsaberodze 7 Anni – ანა მაცაბერიძე 7 წლის – დანტე – თბილისის კომიტეტი • Dante – Tbilisi

Oliko Zurabashvili 10 Anni – ოლიკო ზურაბაშვილი 10 წლისდანტე – დანტე – თბილისის კომიტეტი • Dante – Tbilisi

Ekaterine Dabrudashvili 11 Anni – ეკატერინე დაბრუნდაშვილი 11 წლის – დანტე – თბილისის კომიტეტი • Dante – Tbilisi

Elene Kakalia 10 Anni – ელენე კაკალია 10 წლის – დანტე – თბილისის კომიტეტი • Dante – Tbilisi

გივიკო ქობულია-არქიტექტორი, არქიტექტურული კომპანია Kobulias & Partners-ს დამფუძნებელი

Alexandros Spatuzzi, 7 anni, Ecole Francaise du Caucase – ალექსანდროს სპატუცი, 7 წლის , კავკასიის ფრანგული სკოლა

Tekla Papidze 12 Anni – თეკლა პაპიძე 12 წლის – დანტე – თბილისის კომიტეტი • Dante – Tbilisi

Oliko Zurabashvili 10 Anni – ოლიკო ზურაბაშვილი 10 წლისდანტე – დანტე – თბილისის კომიტეტი • Dante – Tbilisi

Oliko Zurabashvili 10 Anni – ოლიკო ზურაბაშვილი 10 წლისდანტე – დანტე – თბილისის კომიტეტი • Dante – Tbilisi

Gabriela Kvitaishvili 5 Anno – გაბრიელა კვიტაიშვილი 5 წლის

Nia Eziashvili 14 Anni – ნია ეზიაშვილი 14 წლის

ალესანდრო სანნა-მეწარმე, socio Società Dante Alighieri-წევრი

Alexandros Spatuzzi, 7 anni, Ecole Francaise du Caucase – ალექსანდროს სპატუცი, 7 წლის , კავკასიის ფრანგული სკოლა

Baia Jgarkava 4 Anni – ბაია ჯღარკავა 4 წლის დანტე – დანტე -თბილისის კომიტეტი • Dante – Tbilisi

Tamar Kirvalidze 9 Anni – თამარ კირვალიძე 9 წლის – დანტე – თბილისის კომიტეტი • Dante – Tbilisi

Oliko Zurabashvili 10 Anni – ოლიკო ზურაბაშვილი 10 წლისდანტე – დანტე – თბილისის კომიტეტი • Dante – Tbilisi

Gabriela Kvitaishvili 5 anni – გაბრიელა კვიტაიშვილი 5 წლის

Nia Eziashvili 14 Anni – ნია ეზიაშვილი 14 წლის

Risultato finale - საბოლოო შედეგები

#10 Alexandros Spatuzzi, 7 anni, Ecole Francaise du Caucase - ალექსანდროს სპატუცი, 7 წლის , კავკასიის ფრანგული სკოლა
Alexandros Spatuzzi, 7 anni, Ecole Francaise du Caucase - ალექსანდროს სპატუცი, 7 წლის , კავკასიის ფრანგული სკოლა 60%
#13 - Temuri Kartozia - 7 anni - თემური კარტოზია, 7 წლის, ქ. ფოთი, N5 საჯარო სკოლ - Scuola pubblica N5 - Poti
Temuri Kartozia - 7 anni - თემური კარტოზია, 7 წლის, ქ. ფოთი, N5 საჯარო სკოლ - Scuola pubblica N5 - Poti 15%
#24 - Otar Zukakishvili 14 Anni - ოთარ ზუკაკიშვილი 14 წლისდანტე - თბილისის კომიტეტი • Dante - Tbilisi
Otar Zukakishvili 14 Anni - ოთარ ზუკაკიშვილი 14 წლისდანტე - თბილისის კომიტეტი • Dante - Tbilisi 15%
#28 - Baia Jgarkava 4 anni - ბაია ჯღარკავა 4 წლის დანტე - დანტე -თბილისის კომიტეტი • Dante - Tbilisi
Baia Jgarkava 4 Anni - ბაია ჯღარკავა 4 წლის დანტე - დანტე -თბილისის კომიტეტი • Dante - Tbilisi 30%
#29 - Ana Matsaberidze 7 Anni - ანა მაცაბერიძე 7 წლისდანტე - დანტე - თბილისის კომიტეტი • Dante - Tbilisi
Ana Matsaberodze 7 Anni - ანა მაცაბერიძე 7 წლისდანტე - დანტე - თბილისის კომიტეტი • Dante - Tbilisi 15%
#32 - Tamar Kirvalidze 9 anni - თამარ კირვალიძე 9 წლის - დანტე - თბილისის კომიტეტი • Dante - Tbilisi
Tamar Kirvalidze 9 Anni - თამარ კირვალიძე 9 წლის - დანტე - თბილისის კომიტეტი • Dante - Tbilisi 30%
#33 - Tekla Papidze 12 anni - თეკლა პაპიძე 12 წლის - დანტე - თბილისის კომიტეტი • Dante - Tbilisi
Tekla Papidze 12 Anni - თეკლა პაპიძე 12 წლის - დანტე - თბილისის კომიტეტი • Dante - Tbilisi 45%
#35 - Ana Matsaberodze 7 Anni - ანა მაცაბერიძე 7 წლის - დანტე - თბილისის კომიტეტი • Dante - Tbilisi
Ana Matsaberodze 7 Anni - ანა მაცაბერიძე 7 წლის - დანტე - თბილისის კომიტეტი • Dante - Tbilisiურაბაშვილი 10 წლისდანტე - დანტე - თბილისის კომიტეტი • Dante - Tbilisi 15%
#37 - Oliko Zurabashvili 10 Anni - ოლიკო ზურაბაშვილი 10 წლისდანტე - დანტე - თბილისის კომიტეტი • Dante - Tbilisi
Oliko Zurabashvili 10 Anni - ოლიკო ზურაბაშვილი 10 წლისდანტე - დანტე - თბილისის კომიტეტი • Dante - Tbilisi 15%
#41 - Anna Peikrishvili 8 anni - ანნა ფეიქრიშვილი 8 წლისდანტე -დანტე - თბილისის კომიტეტი • Dante - Tbilisi
Anna Peikrishvili 8 Anni - ანნა ფეიქრიშვილი 8 წლისდანტე -დანტე - თბილისის კომიტეტი • Dante - Tbilisi 15%
#42 - Ioane Mamrikishvili 6 anni - იოანე მამრიკიშვილი 6 წლის - დანტე - თბილისის კომიტეტი • Dante - Tbilisi
Ioane Mamrikishvili 6 anni - იოანე მამრიკიშვილი 6 წლის - დანტე - თბილისის კომიტეტი • Dante - Tbilisi 15%
#46 - Oliko Zurabashvili 10 anni - ოლიკო ზურაბაშვილი 10 წლისდანტე - დანტე - თბილისის კომიტეტი • Dante - Tbilisi
Oliko Zurabashvili 10 Anni - ოლიკო ზურაბაშვილი 10 წლისდანტე - დანტე - თბილისის კომიტეტი • Dante - Tbilisi 75%
#47 - Ekaterine Dabrudashvili 11 Anni - ეკატერინე დაბრუნდაშვილი 11 წლის - დანტე - თბილისის კომიტეტი • Dante - Tbilisi
#47 - Ekaterine Dabrudashvili 11 Anni - ეკატერინე დაბრუნდაშვილი 11 წლის - დანტე - თბილისის კომიტეტი • Dante - Tbilisi 15%
#50 - Ekaterine Dabrundashvili 11 Anni - ეკატერინე დაბრუნდაშვილი 11 წლის - დანტე - თბილისის კომიტეტი • Dante - Tbilisi
Ekaterine Dabrundashvili 11 Anni - ეკატერინე დაბრუნდაშვილი 11 წლის - დანტე - თბილისის კომიტეტი • Dante - Tbilisi 15%
#54 - Gabriela Kvitaishvili 5 anni - გაბრიელა კვიტაიშვილი 5 წლის - დანტე - თბილისის კომიტეტი • Dante - Tbilisi
Gabriela Kvitaishvili 5 Anni - გაბრიელა კვიტაიშვილი 5 წლის - დანტე - თბილისის კომიტეტი • Dante - Tbilisi 60%
#59 - Elene Kakalia 10 Anni - ელენე კაკალია 10 წლის - დანტე - თბილისის კომიტეტი • Dante - Tbilisi
Elene Kakalia 10 Anni - ელენე კაკალია 10 წლის - დანტე - თბილისის კომიტეტი • Dante - Tbilisi 15%
#61 - Gabriela Kvitaishvili 5 anni - გაბრიელა კვიტაიშვილი 5 წლის - დანტე - თბილისის კომიტეტი • Dante - Tbilisi
Gabriela Kvitaishvili 5 Anno - გაბრიელა კვიტაიშვილი 5 წლის - დანტე - თბილისის კომიტეტი • Dante - Tbilisi 15%
#64 - Nia Eziashvili 14 anni - ნია ეზიაშვილი 14 წლის - დანტე - თბილისის კომიტეტი • Dante - Tbilisi
Nia Eziashvili 14 Anni - ნია ეზიაშვილი 14 წლის - დანტე - თბილისის კომიტეტი • Dante - Tbilisi 60%
#68 - Mariam Jgarkava 7 anni - მარიამ ჯღარკავა 7 წლის - დანტე - თბილისის კომიტეტი • Dante - Tbilisi
Mariam Jgarkava 7 anni - მარიამ ჯღარკავა 7 წლის - დანტე - თბილისის კომიტეტი • Dante - Tbilisiი 14 წლის - დანტე - თბილისის კომიტეტი • Dante - Tbilisi 15%

Classifica primi sei premiati:

#46 - Oliko Zurabashvili 10 anni - ოლიკო ზურაბაშვილი 10 წლისდანტე - დანტე - თბილისის კომიტეტი • Dante - Tbilisi
Oliko Zurabashvili 10 Anni - ოლიკო ზურაბაშვილი 10 წლისდანტე - დანტე - თბილისის კომიტეტი • Dante - Tbilisi 75%

Premio dell’Ambasciata d’Italia (1 borsa della Nazionale di Calcio Italiana)   + Un  voucher del corso di Laboratorio d’Arte (2 mesi) + Premio speciale del Comitato di Tbilisi (Una tazza personalizzata con una foto dell’opera del candidato) საელჩოს პრიზი (იტალიის ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების ჩანთა) + ,,დანტეს“ ხელოვნების სკოლის 2 თვიანი კურსის ვაუჩერი + თბილისის კომიტეტის სპეციალური პრიზი (  სამახსოვრო ფინჯანი კანდიდატის ნამუშევრის პრინტით)

#10 Alexandros Spatuzzi, 7 anni, Ecole Francaise du Caucase - ალექსანდროს სპატუცი, 7 წლის , კავკასიის ფრანგული სკოლა
Alexandros Spatuzzi, 7 anni, Ecole Francaise du Caucase - ალექსანდროს სპატუცი, 7 წლის , კავკასიის ფრანგული სკოლა 60%

Premio dell’Ambasciata (1 cappellino ufficiali degli “Azzurri” )   + il  voucher del corso di Laboratorio d’Arte (1 mese) + Premio speciale del Comitato di Tbilisi (Una tazza personalizzata con una foto dell’opera del candidato)  –საელჩოს პრიზი (იტალიის ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების ქუდი) + ,,დანტეს“ ხელოვნების სკოლის 1 თვიანი კურსის ვაუჩერი,  +,,დანტეს“ თბილისის კომიტეტის სპეციალური პრიზი (სამახსოვრო ფინჯანი კანდიდატის ნამუშევრის პრინტით)

#54 - Gabriela Kvitaishvili 5 anni - გაბრიელა კვიტაიშვილი 5 წლის - დანტე - თბილისის კომიტეტი • Dante - Tbilisi
Gabriela Kvitaishvili 5 Anni - გაბრიელა კვიტაიშვილი 5 წლის - დანტე - თბილისის კომიტეტი • Dante - Tbilisi 60%

Premio dell’Ambasciata (1 cappellino ufficiale degli “Azzurri” )   + il  voucher del corso di Laboratorio d’Arte (1 mese) + Premio speciale del Comitato di Tbilisi (Una tazza personalizzata con una foto dell’opera del candidato)  –საელჩოს პრიზი (იტალიის ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების ქუდი) + ,,დანტეს“ ხელოვნების სკოლის 1 თვიანი კურსის ვაუჩერი, +,,დანტეს“ თბილისის კომიტეტის სპეციალური პრიზი (სამახსოვრო ფინჯანი კანდიდატის ნამუშევრის პრინტით)

#64 - Nia Eziashvili 14 anni - ნია ეზიაშვილი 14 წლის - დანტე - თბილისის კომიტეტი • Dante - Tbilisi
Nia Eziashvili 14 Anni - ნია ეზიაშვილი 14 წლის - დანტე - თბილისის კომიტეტი • Dante - Tbilisi 60%

Premio dell’ Ambasciata (1 borsa della Nazionale di Calcio Italiana)  + il  voucher del corso di Laboratorio d’Arte (1 mese) + Premio speciale del Comitato di Tbilisi (Una tazza personalizzata con una foto dell’opera del candidato) საელჩოს პრიზი (იტალიის ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების ჩანთა) + ,,დანტეს“ ხელოვნების სკოლის 1 თვიანი კურსის ვაუჩერი + ,,დანტეს“ თბილისის კომიტეტის სპეციალური პრიზი (სამახსოვრო ფინჯანი კანდიდატის ნამუშევრის პრინტით)

#33 - Tekla Papidze 12 anni - თეკლა პაპიძე 12 წლის - დანტე - თბილისის კომიტეტი • Dante - Tbilisi
Tekla Papidze 12 Anni - თეკლა პაპიძე 12 წლის - დანტე - თბილისის კომიტეტი • Dante - Tbilisi 45%

Voucher del corso di Laboratorio d’Arte (1 mese) + Premio speciale del Comitato di Tbilisi (Una tazza personalizzata con una foto dell’opera del candidato) ,,დანტეს“ ხელოვნების სკოლის 1 თვიანი კურსის ვაუჩერი + თბილისის კომიტეტის სპეციალური პრიზი (  სამახსოვრო ფინჯანი კანდიდატის ნამუშევრის პრინტით)

A pari numero preferenze ( 6°posto):

#28 - Baia Jgarkava 4 anni - ბაია ჯღარკავა 4 წლის დანტე - დანტე -თბილისის კომიტეტი • Dante - Tbilisi
Baia Jgarkava 4 Anni - ბაია ჯღარკავა 4 წლის დანტე - დანტე -თბილისის კომიტეტი • Dante - Tbilisi 30%

Premio dell’ Ambasciata (1 maglietta  della nazionale di calcio Italiana) + Premio speciale del Comitato di Tbilisi (Una tazza personalizzata con una foto dell’opera del candidato) საელჩოს პრიზი (იტალიის ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების მაისური) + ,,დანტეს“ თბილისის კომიტეტის სპეციალური პრიზი (სამახსოვრო ფინჯანი კანდიდატის ნამუშევრის პრინტით)

#32 - Tamar Kirvalidze 9 anni - თამარ კირვალიძე 9 წლის - დანტე - თბილისის კომიტეტი • Dante - Tbilisi
Tamar Kirvalidze 9 Anni - თამარ კირვალიძე 9 წლის - დანტე - თბილისის კომიტეტი • Dante - Tbilisi 30%

Premio dell’ Ambasciata d’Italia (1 maglietta  della nazionale di calcio Italiana) + Premio speciale del Comitato di Tbilisi (Una tazza personalizzata con una foto dell’opera del candidato) საელჩოს პრიზი (იტალიის ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების მაისური) + ,,დანტეს“ თბილისის კომიტეტის სპეციალური პრიზი (სამახსოვრო ფინჯანი კანდიდატის ნამუშევრის პრინტით)

Inoltre tutti i partecipanti riceveranno un omaggio:

L’Ambasciata d’Italia in Georgia, come giusto riconoscimento per l’impegno e la creatività dei partecipanti, metterà a disposizione di tutti un gadget consistente in una mascherina protettiva con i colori della bandiera italiana mentre Il Comitato di Tbilisi della Società Dante Alighieri consegnerà a tutti l’ Attestato di partecipazione a “Opere di pasta” 2020.

იტალიის საელჩო, პატარა მონაწილეების წასახალისებლად, მათ საჩუქრად იტალიის დროშის ფერებით გაწყობილ პირბადეებს დაურიგებს. ხოლო დანტე ალიგიერის საზოგადოება-თბილისის კომიტეტი ყველა კანდიდატს გადასცემს გამოფენა-კონკურსში მონაწილის დამადასტურებელ სერთიფიკატს.

გაზიარება: